STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Qủa cầu phản quang Theo phụ lục Theo phụ lục Northern Digital, Inc phản xạ lại ánh sáng hồng ngoại phát ra từ camera để theo dõi dụng cụ phẫu thuật quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Túi bảo vệ hệ thống kính vi phẫu, hệ thống định vị trong phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Advance Medical Designs, Inc. dùng để bao phủ ống kính phẫu thuật, thiết bị định vị trong phòng phẫu thuật Quy tắc 04 TTBYT Loại A