STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng bảo hộ TPPD.002 Công Ty TNHH Nam Lee International Công Ty TNHH Nam Lee International - Giúp bảo vệ cơ thể con người một cách toàn diện, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với người có bệnh hoặc môi trường có dịch bệnh.... Quy tắc 4, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Quần bảo hộ TPPD.003 Công Ty TNHH Nam Lee International Công Ty TNHH Nam Lee International - Giúp bảo vệ cơ thể con người một cách toàn diện, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với người có bệnh hoặc môi trường có dịch bệnh.... Quy tắc 4, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Áo bảo hộ TPPD.004 Công Ty TNHH Nam Lee International Công Ty TNHH Nam Lee International - Giúp bảo vệ cơ thể con người một cách toàn diện, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với người có bệnh hoặc môi trường có dịch bệnh.... Quy tắc 4, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Mũ bảo hộ TPPD.005 Công Ty TNHH Nam Lee International Công Ty TNHH Nam Lee International - Giúp bảo vệ cơ thể con người một cách toàn diện, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với người có bệnh hoặc môi trường có dịch bệnh.... Quy tắc 4, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Ủng bảo hộ TPPD.006 Công Ty TNHH Nam Lee International Công Ty TNHH Nam Lee International - Giúp bảo vệ cơ thể con người một cách toàn diện, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với người có bệnh hoặc môi trường có dịch bệnh.... Quy tắc 4, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A