STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng Hydrocolloid Algoplaque Laboratoires Urgo - Pháp Laboratoires Urgo - Pháp Điều trị tại chỗ các vết thương nông ít tiết dịch QT1, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A