STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường bệnh Giường thường ; Giường 1 tay quay; Giường 2 tay quay; Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Được sử dụng để bệnh nhân nằm trong quá trình thăm khám, điều trị và chăm sóc ở các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế. Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Tủ thuốc Tủ thuốc thường ; Tủ thuốc A-B; Tủ thuốc A-B xà nghiêng ; Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Được dùng để sử dụng trong các bệnh viện, phòng khám, trạm y tế… Sản phẩm được dùng đựng vật tư y tế, dụng cụ y tế, bông băng, độc chất nhóm AB(đối với tủ thuốc A-B và tủ thuốc AB xà nghiêng) Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Tủ đầu giường T-DG Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Được dùng để sử dụng trong các bệnh viện, phòng khám, trạm y tế… đặt ở đầu giường bệnh nhân dùng để đựng tư trang của bệnh nhân. Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Bàn khám Bàn khám thường; Bàn khám tiểu phẫu 3 khúc; Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Được dùng để sử dụng trong các bệnh viện, phòng khám, trạm y tế… dùng để khám bệnh tổng quát, đo điện tâm đồ, siêu âm, tiểu phẫu cho bệnh nhân. Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
5 Xe đẩy cáng X-DC Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Được dùng để sử dụng trong các bệnh viện, phòng khám, trạm y tế…dùng để vận chuyển bệnh nhân đến phòng mổ, phòng điều trị … hoặc vận chuyển bệnh nhân lên ô tô cứu thương trong trường hợp cấp cứu. Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A