STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy giúp thở: khối thở ra 6696947 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
2 Phụ kiện máy giúp thở: màn van thở ra 6670360 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
3 Phụ kiện máy giúp thở: nút vặn điều chỉnh 6567254 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
4 Phụ kiện máy giúp thở: quạt làm mát bộ nén khí 6545409 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
5 Phụ kiện máy giúp thở: Board cảm biến áp lực hít vào (Board PC1781) 6696967 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
6 Phụ kiện máy giúp thở: Board giao tiếp với màn hình hiển thị (Board PC1862) 6651397 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
7 Phụ kiện máy giúp thở : Cảm biến oxy sensor 6670600; 6671467 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
8 Phụ kiện máy giúp thở : Module khí air / oxy 6671125; 6671135; 6671137; 6671127 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
9 Phụ kiện máy giúp thở : bộ kiểm tra rò rỉ 6881146 Maquet Maquet Kiểm tra máy Quy tắc 9 TTBYT Loại C
10 Phụ kiện máy giúp thở : Bộ tạo khí nén 6882619 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
11 Phụ kiện máy giúp thở : Board điều chỉnh lưu lượng hít vào và thở ra (Board PC1991) 6880721 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
12 Phụ kiện máy giúp thở : Board cảnh báo(Board PC1992) 6880722 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
13 Bộ phụ tùng thay thế cho máy nén khí của máy giúp thở 6595016 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
14 Phụ kiện máy giúp thở: lọc bụi 6532613 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
15 Bộ phụ tùng thay thế cho máy giúp thở 6882643 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
16 Phụ kiện máy giúp thở: board PC1772 6696957 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
17 Phụ kiện máy giúp thở: xe đẩy máy 6568146 Maquet Maquet Di chuyển máy Quy tắc 9 TTBYT Loại C
18 Phụ kiện máy giúp thở: Ống kết nối kênh hít vào 6532662 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
19 Phụ kiện máy giúp thở: Kẹp giữ cảm biến oxy cell 6882622 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
20 Phụ kiện máy giúp thở: Bộ nâng cấp máy 6886734 Maquet Maquet Khắc phục lỗi của máy Quy tắc 9 TTBYT Loại C
21 Phụ kiện máy giúp thở: board điều khiển (board PC1771) 6696955 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
22 Phụ kiện máy giúp thở: Pin sạc 6487180 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
23 Phụ kiện máy giúp thở: Cảm biến oxy cell 6640044 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
24 Phụ kiện máy giúp thở: Dây nối màn hình với board 6651298 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
25 Phụ kiện máy giúp thở : Board đo lưu lượng thở ra (Board PC2024) 6884905 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
26 Mặt nạ (mask) thở dùng cho máy giúp thở 6691972; 6691975 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
27 Phun khí dung dùng cho máy giúp thở 6685345 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
28 Phụ kiện máy giúp thở : Dây nối cảm biến oxy 6487958 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
29 Phụ kiện máy giúp thở : van xả nước 6545474 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
30 Phụ kiện máy gây mê kèm thở: bộ phận kiểm tra áp lực 6685355 Maquet Maquet Kiểm tra máy Quy tắc 11 TTBYT Loại C