STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van động mạch chủ nhân tạo các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Edwards Lifesciences LLC Quyết định tạo hình lại vòng van chỉ được đưa ra sau khi bác sĩ tận mắt khảo sát tổn thương thực tế. Tạo hình lại vòng van sử dụng van nhân tạo thích hợp nhất trong trường hợp vòng van tự nhiên bị giãn, trong khi các lá van vẫn mềm mại và hệ thống dây chằng vẫn bình thường Quy tắc 8 Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại D