STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não Theo phụ lục Theo phụ lục MicroVention, Inc. Sử dụng đưa các dụng cụ (không phải chất lỏng) như Coil, Stent,… vào can thiệp mạch não Quy tắc 6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D