STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim nhân tạo và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Edwards Lifesciences LLC Được dùng cho các trường hợp hẹp van động mạch chủ, trường hợp nặng, ít rủi ro khi so sánh với phẫu thuật mở. Quy tắc 8 Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại D