STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo giáp chì/ Tạp dề chì AP-VSFBPR-MLG; AP-VSFBPR- MMD; AP-VSFBFOPR-MLG; AP-VSFBFOPR- MMD; AP-BAPR-MLG; AP-BAPR-MMD Protech Protech Bảo vệ cơ thể bệnh nhân, nhân viên y tế chống phóng xạ trong phòng chụp X-quang. Sử dụng trong các môi trường có chất phóng xạ, nguồn phóng xạ. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A