STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian APTT HemosIL SynthASil Instrumentation Laboratory Company Instrumentation Laboratory Company HemosIL SynthASil là thuốc thử chứa phospholipid tổng hợp chất lượng cao, dùng trong chẩn đoán in vitro nhằm xác định thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) trong huyết tương người (chống đông bằng citrat), thực hiện trên các máy xét nghiệm đông máu của hãng Instrumentation Laboratory (IL). Xét nghiệm này được sử dụng để đánh giá con đường đông máu nội sinh, thay thế xét nghiệm APTT và theo dõi bệnh nhân dùng liệu pháp chống đông máu bằng heparin. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 3 TTBYT Loại C