STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn phẫu thuật SKF-C Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng để cho bệnh nhân nằm trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12 TTBYT Loại A