STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc nhuộm bao Trypan Blue Rhex ID Shreeji Micro Systems Inc. Shreeji Micro Systems Inc. Dung dịch dùng cho phẫu thuật Phaco Quy tắc 5, Trang thiết bị y tế xâm nhập, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B