STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn mổ SLH-100C ; SLG-100C ; SLG-100W Sturdy Industrial Co., Ltd. Sturdy Industrial Co., Ltd. Dùng trong phòng mổ Quy tắc 10 theo Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A
2 Bàn mổ ST-08; ST-12 Sturdy Industrial Co., Ltd. Sturdy Industrial Co., Ltd. Dùng trong phòng mổ Quy tắc 12 theo Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A