STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng cách ly L’AMAI Công ty TNHH Một thành viên Thời trang Mai Lâm Công ty TNHH Một thành viên Thời trang Mai Lâm Được sử dụng để bảo vệ và giúp nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch bệnh tránh khỏi nguy cơ bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, virus ở môi trường có khả năng lây nhiễm cao trong quá trình khám, chữa bệnh hoặc tham gia phòng chống dịch bệnh Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A