STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng phẫu thuật L’AMAI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Áo choàng phẫu thuật là thiết bị được nhân viên phòng mổ mặc trong quá trình phẫu thuật để bảo vệ cả bệnh nhân phẫu thuật và nhân viên phòng phẫu thuật khỏi việc tiếp xúc với máu, dịch cơ thể và vật liệu hạt. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A