STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn sinh JS-004; JS-017; Jinsol Medical SOWHA INC Dùng trong phòng sinh của bệnh viện. Quy tắc 4; Phần II, Phụ lục I, Thông Tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám sản phụ khoa JS-005; JS-005-1; Jinsol Medical SOWHA INC Dùng trong phòng khám phụ khoa của bệnh viện. Quy tắc 4; Phần II, Phụ lục I, Thông Tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bồn rửa tay phẫu thuật PMS-100; PMS-200; PMS-300; Dongsan Medical SOWHA INC Dùng trong phòng phẩu thuật của bệnh viện. Quy tắc 4; Phần II, Phụ lục I, Thông Tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A