STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu xương và da MO101, MO102, M015020S0507, M015025S0507. Biotem Co., Ltd., Korea Biotem Co., Ltd., Korea - Sử dụng trong quá trình thực hiện cấy ghép cùng trụ nhằm phục hồi chức năng nhai của bệnh nhân. - Thành phần từ mô của người hiến tặng. Quy tắc 14 TTBYT Loại D