STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van sinh thiết ống soi mềm Theo phụ lục Theo phụ lục ENDO-FLEX GmbH Dùng với máy nội soi ống mềm, để điều chỉnh tăng giảm áp lực hút của máy bơm hơi hay máy bơm nước trong lúc thực hiện kỹ thuật nội soi Quy tắc 5, phần IIA, Phục lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B