STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị siêu âm điều trị FISIOSONIC, FISIOSONIC PLUS FISIOLINE S.R.L Fisioline® srl Dùng trong vật lý trị liệu Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B
2 Thiết bị điều trị sóng siêu âm tần số cao O.P.A.F THERAPY FISIOLINE S.R.L FISIOLINE S.R.L Dùng trong vật lý trị liệu Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B
3 Thiết bị Laser điều trị LUMIX®2, LUMIX®C.P.S, LUMIX®CW, LUMIX®PLUS, LUMIX®ULTRA, LUMIX®Q, LUMIX100, LUMIX250 FISIOLINE S.R.L FISIOLINE S.R.L Dùng trong vật lý trị liệu Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B
4 Thiết bị vi sóng trị liệu FISIOWARE FISIOLINE S.R.L FISIOLINE S.R.L Dùng trong vật lý trị liệu Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B
5 Thiết bị điều trị nhiệt thông qua tần số vô tuyến với truyền năng lượng điện dung và điện trở Thiết bị điều trị (TECAR) FISIOLINE RADIANT 200-300-400, FISIOLINE RADIANT MOBILE FISIOLINE S.R.L FISIOLINE S.R.L Dùng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B
6 Thiết bị điều trị từ trường FISIOFIELD MINI, FISIOFIELD MIDDLE, FISIOFIELD MAXI FISIOLINE S.R.L FISIOLINE S.R.L Dùng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B
7 Thiết bị điện trị liệu MODULO, MODULO PLUS, WINNER FISIOLINE S.R.L FISIOLINE S.R.L Dùng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B