STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Viral DNA/RNA Isolation Kit P121-1291 Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Dùng để tách chiết và tinh sạch DNA/RNA từ mẫu huyết thanh, huyết tương, dịch phết bằng phương pháp sử dụng cột spin (spin column) Quy tắc 5, phần III, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Viral Nucleic Acid Isolation Kit P121-1051 Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Dùng để tách chiết và tinh sạch RNA từ mẫu huyết thanh, huyết tương, dịch phết bằng phương pháp sử dụng cột spin (spin column) Quy tắc 5, phần III, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A