STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Thước đo phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục AESCULAP AG Thước đo phẫu thuật được sử dụng trong thăm khám, phẫu thuật để đo kích thước bệnh phẩm, mô, tổ chức…theo yêu cầu của phẫu thuật viên/bác sĩ. Quy tắc 6.1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTT-BYT TTBYT Loại A