STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Cây đè lưỡi trong thăm khám, phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Cây đè lưỡi trong thăm khám, phẫu thuật được sử dụng để đè lưỡi, bộc lộ phẫu trường trong thăm khám, phẫu thuật. Quy tắc 5.1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTT-BYT TTBYT Loại A