STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Dụng cụ phẫu tích Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Dụng cụ phẫu tích được sử dụng nhằm bóc tách, nạo, phẫu tích…trong tất cả các chỉ định phẫu thuật: đại phẫu, trung phẫu, tiểu phẫu. Quy tắc 6.1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTT-BYT TTBYT Loại A