STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên Theo phụ lục Theo phụ lục ev3 Inc. Được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống can thiệp mạch ngoại biên. Ngoài ra, để hỗ trợ dây dẫn trong quá trình tiếp cận/đi qua đoạn mạch, cho phép thay đổi dây dẫn trong quá trình điều trị, cung cấp ống dẫn để bơm dung dịch muối hoặc thuốc cản quang để phục vụ cho chẩn đoán bệnh QT 6 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B