STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi bọc kháng khuẩn máy tạo nhịp Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Túi bọc kháng khuẩn TYRX có thể tự tiêu được thiết kế để bọc một thiết bị điện tử cấy ghép tim (CIED) hoặc bộ kích thích thần kinh cấy ghép (INS) nhằm tạo môi trường ổn định khi cấy vào cơ thể. Túi bọc kháng khuẩn TYRX làm giảm nhiễm trùng sau phẫu thuật cấy ghép thiết bị. QT 13 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D