STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng để làm sạch máy phân tích điện giải Cleaning Solution (03111555180) Roche Diagnostics International Ltd., Thụy Sỹ Roche Diagnostics GmbH, Đức Dùng để làm sạch máy phân tích điện giải Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A