STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng cách ly phòng chống dịch TN 04 Công Ty TNHH Thiết Bị Và Khoa Học Công Nghệ Trung Nguyên Công Ty TNHH Thiết Bị Và Khoa Học Công Nghệ Trung Nguyên Dùng trang bị cho nhân viên y tế và cộng sự khi tham gia phòng chống dịch. Ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm, phát tán virus trong môi trường y tế và cộng đồng. Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Bộ quần áo bảo hộ phòng chống dịch TN 01 Công Ty TNHH Thiết Bị Và Khoa Học Công Nghệ Trung Nguyên Công Ty TNHH Thiết Bị Và Khoa Học Công Nghệ Trung Nguyên Dùng trang bị cho nhân viên y tế và cộng sự khi tham gia phòng chống dịch. Ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm, phát tán virus trong môi trường y tế và cộng đồng. Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A