STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao IVD được sử dụng cho các máy phân tích sinh hóa và miễn dịch. Theo phụ lục Theo phụ lục Roche Diagnostics GmbH, Đức Vật tư tiêu hao IVD được sử dụng cho các máy phân tích sinh hóa và miễn dịch. Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A