STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ (bàn mổ đa năng điện thủy lực) EL-OT200; EL-OT200S; EL-OT300; EL-OT500; EL-OT500S. Elips Medical Elips Medical Dùng trong phòng phẫu thuật, hoặc tiểu phẩu. Quy tắc 12, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn sản khoa (Bàn đẻ, Bàn khám phụ khoa) EL-ET100S; EL-ET200; EL-OT700. Elips Medical Elips Medical Dùng trong phòng phẫu thuật sản khoa, hoặc tiểu phẩu sản khoa. Quy tắc 12, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bàn chụp C-Arm Phòng mổ EL-OT900 Elips Medical Elips Medical Dùng chụp C-arm trong phòng mổ Quy tắc 12, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Đèn mổ (đèn mổ treo trần 1,2 chóa/ đèn mổ di động led) SolarMax LED160+80; SolarMax LED56+40; SolarMax LED40+25; SolarMax LED160; SolarMax LED80; SolarMax LED56; SolarMax LED40; SolarMax LED25 Elips Medical Elips Medical Dùng trong phòng phẫu thuật, hoặc tiểu phẩu. Quy tắc 10, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Bàn mổ (bàn mổ đa năng điện thủy lực) Berlin, SYLT, Darss Gubbemed International GmbH Gubbemed International GmbH Dùng trong phòng phẫu thuật, hoặc tiểu phẩu. Quy tắc 12, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Đèn mổ (đèn mổ treo trần 1,2 chóa/ đèn mổ di động led) Sapphire Gubbemed International GmbH Gubbemed International GmbH Dùng trong phòng phẫu thuật, hoặc tiểu phẩu. Quy tắc 10, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A