STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu trám răng Z100™ Restorative Theo phụ lục Theo phụ lục 3M ESPE Dental Products Restorative Z100™ Restorative được chỉ định: Trám trực tiếp, gián tiếp cho răng trước và răng sau, bao gồm cả mặt nhai. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B