STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo Xevonta Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Avitum AG - Quả lọc thận Xevonta Hi được sử dụng trong điều trị mãn tính thẩm tách máu (HD), siêu lọc máu (HF) và thẩm tách kết hợp siêu lọc máu - Quả lọc thận Xevonta Lo được sử dụng trong điều trị lọc máu mãn tính cho người lớn. Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C