STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sợi cáp laser LightTrail sử dụng nhiều lần Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Phụ kiện máy tán sỏi nội soi, sản phẩm được chỉ định sử dụng để truyền tia laser từ máy phát đến vùng mục tiêu trong thủ thuật tán sỏi… Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Dây dẫn đường niệu quản Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Dây dẫn đường nhằm mục đích dẫn đường tạo thuận lợi cho việc đặt các dụng cụ nội tiết trong quá trình chẩn đoán hoặc can thiệp khu vực niệu đạo Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống thông niệu quản Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Tạo kênh làm việc tới tận vùng mục tiêu ở những vị trí phức tạp để bơm thuốc, hóa chất, các thiết bị can thiệp tới cơ quan niệu. Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Rọ bắt sỏi Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Rọ bắt sỏi được chỉ định sử dụng trong các thủ tục tiết niệu để bắt, giữ sỏi và các vật lạ khác bằng nội soi Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bơm áp lực Encore 26 Inflation Device Boston Scientific Limited Boston Scientific Corporation Bơm dùng để bơm khí dùng trong thủ thuật nong bóng, stent cho các cơ quan Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Bóng nong thận áp lực cao Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Bóng nong dùng để giãn nở ống thận để thuận tiện thực hiện thủ thuật hoặc đặt sheath để tạo kênh làm việc Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Ống thông mở đường đường hầm tiếp cận vào thận Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Ống thông tạo một kênh làm việc tiếp cận vào thận giúp thuận tiện đưa dụng cụ qua dường ống này. Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Bộ ống mở đường đường hầm tiếp cận vào thận Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Bộ ống tạo kênh làm việc tiếp cận vào thận gồm nhiều size khác nhau Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Ống thông mở đường, tiếp cận niệu quản Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Sản phẩm được chỉ định để sử dụng trong các thủ tục nội soi để tạo đường cho thủ tục nội soi, đưa dụng cụ tiết niệu và tiêm chất lỏng vào đường tiết niệu. Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B