STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo sợi Polysulfone Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Avitum AG - Quả lọc thận Diacap α Polysulfone High flux được thiết kế để sử dụng trong điều trị mãn tính thẩm tách máu (HD), thẩm tách kết hợp siêu lọc máu (HDF). Quả lọc thận Diacap α Polysulfone HI PS 15,18 và 20 cũng được chỉ định trong siêu lọc máu (HF). - Quả lọc thận Diacap α Polysulfone Low flux được thiết kế để sử dụng trong điều trị lọc máu mãn tính cho người lớn. Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C