STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch VITROS Immunodiagnostic Products Anti-HCV Controls (code 6800731) Theo phụ lục Ortho-Clinical Diagnostics dùng để giám sát hiệu năng của hệ thống miễn dịch và tích hợp Vitros khi được sử dụng để phát hiện các kháng thể với virus viêm gan C (anti-HCV) Quy tắc 1 TTBYT Loại D