STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân Theo phụ lục Theo phụ lục Beiersdorf AG Dùng để che và bảo vệ những vết thương nhỏ hằng ngày Qui tắc 1 TTBYT chẩn đoán không phải TTBYT chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại A