STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết Bị Điện Xung Kết Hợp Siêu Âm Trị Liệu – Intelect Mobile 2 Combo INLT 15-0133 DJO,LLC (DJO FRANCE SAS) DJO,LLC Điều trị giảm đau, Vật lý trị liệu Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thiết Bị Điện Xung Trị Liệu – Intelect Mobile 2 Stim INLT 15-0132 DJO,LLC (DJO FRANCE SAS) DJO,LLC Điều trị giảm đau, Vật lý trị liệu Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Thiết Bị Siêu Âm Trị Liệu – Intelect Mobile 2 Ultrasound INLT 15-0131 DJO,LLC (DJO FRANCE SAS) DJO,LLC Điều trị giảm đau, Vật lý trị liệu Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B