STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-Thanh thử phát hiện kháng thể IgG hoặc bổ thể liên kết với các tế bào hồng cầu ORTHO BioVue System DAT/IDAT Cassette Ortho-Clinical Diagnostics Ortho-Clinical Diagnostics Để định tính nhằm phát hiện kháng thể IgG hoặc bổ thể liên kết với các tế bào hồng cầu. Quy tắc 2 TTBYT Loại C