STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-Thanh thử xác nhận kháng thể nhóm máu bất thường bằng phương pháp enzyme và non-enzyme ORTHO BioVue System Poly/Neutral Cassette Ortho-Clinical Diagnostics Ortho-Clinical Diagnostics Để định tính nhằm xác nhận các kháng thể nhóm máu bất thường bằng phương pháp enzyme và non-enzyme. Quy tắc 2 TTBYT Loại D