STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Găng tay khám bệnh Nitrile Có Bột Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH - Giúp ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm bệnh trong quá trình tiếp xúc giữa bệnh nhân và các nhân viên y tế. - Bảo vệ người dùng tránh nhiễm khuẩn, hóa chất độc hại của các dụng cụ làm việc đến tay và ngược lại. Mục 1, Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 (Họ) Găng tay khám bệnh Nitrile Không Bột Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH - Giúp ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm bệnh trong quá trình tiếp xúc giữa bệnh nhân và các nhân viên y tế. - Bảo vệ người dùng tránh nhiễm khuẩn, hóa chất độc hại của các dụng cụ làm việc đến tay và ngược lại. Mục 1, Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A