STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Rọ tán, kéo sỏi Theo phụ lục Theo phụ lục Cook Medical Australia Pty. Ltd. Dùng để loại bỏ sỏi, dị vật bằng thủ thuật nội soi Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B