STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mask gây mê Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Dùng gây mê cho bệnh nhân trong hồi sức cấp cứu Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Mask oxy Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mục đích cung cấp khí oxy, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng. Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Mask phun khí dung Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mục đích giúp bệnh nhân hấp thu được lượng lớn dung dịch xông một cách hiệu quả và dễ dàng nhất. Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Dây oxy Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mục đích truyền oxy, đảm bảo lượng oxy cần thiết đưa vào phổi, duy trì các đường dẫn oxy và theo dõi các thông số cơ bản Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Phun khí dung co T Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mục đích cung cấp lượng khí thở vào có hàm lượng Oxy cao hơn khí phòng, được thực hiện tại Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Bộ bóng bóp giúp thở PVC Bộ bóng bóp giúp thở PVC Hsiner Co., Ltd Hsiner Co., Ltd Dùng để cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Bộ bóng giúp thở Silicone Bộ bóng giúp thở Silicone Hsiner Co., Ltd Hsiner Co., Ltd Dùng để cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Van kiểm soát áp lực dương ( van PEEP) Van kiểm soát áp lực dương ( van PEEP) Hsiner Co., Ltd Hsiner Co., Ltd Hỗ trợ thông khí với áo lực dương liên tuc trong hồi sức hô hấp Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Van nối an toàn Van nối an toàn Hsiner Co., Ltd Hsiner Co., Ltd Dùng để kết nối hỗ trợ giữa các thiết bị giúp thơ trong hồi sức hô hấp Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Túi trữ khí Oxy Túi trữ khí Oxy Hsiner Co., Ltd Hsiner Co., Ltd Mục đích dự trữ Oxy cho bóp bóp giúp thở, cung cấp oxy cho đường thở Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Bóng gây mê Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mục đích dự trữ khí gây mê Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Hệ thống gây mê cơ kiểu Jackson Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Dùng để kết nối với hệ thống máy gây mê cung cấp khí gây mê Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
13 Dây máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Dùng để kết nối với hệ thống máy thở và máy gây mê Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B