STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản phụ khoa, Bàn đẻ, Bàn mổ sản EL-ET200, EL-ET100S, EL-0T700 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng khám sản, phòng mổ sản Quy tắc 12, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám bệnh , Bàn mổ,Bàn mổ đa năng EL-OT500S, EL-OT500, EL-OT200, EL-OT200S, EL-OT300 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng khám, phòng mổ Quy tắc 12, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A