STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo phẫu thuật DAPM, DAPM-01, DAPM-02, DAPL, DAPL-01, DAPL-02, DAPXL, DAPXL-01, DAPXL-02. Công Ty TNHH Dae Myung Chemical Việt Nam, Việt Nam Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hạnh Minh, Việt Nam - Dùng trong các case phẫu thuật – thủ thuật y tế, trong thăm khám, phòng dịch. Quy tắc 4 TTBYT Loại A