STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông dẫn dường (Safesheath II) SS5; SS6; SS7; SS8; SS85, SS9; SS95; SS10; SS105; SS11; SS12; SS125; SSL6; SSL7; SSL8; SSL9; SSL10; SSL105; SSL11 Oscor Incorporated / Mỹ Oscor Incorporated / Mỹ Dẫn đường cho các loại dây điện cực tạo nhịp vĩnh viễn vào trong tim bệnh nhân. QT 6, 7 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D