STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật mở rộng mô nha khoa (TissueMax) TissueMax Osstem Implant Co.,Ltd Osstem Implant Co.,Ltd Dùng trong cấy ghép nha khoa. Quy tắc 8, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Đồ giãn mô (TissueMax Template) TissueMax Template Osstem Implant Co.,Ltd Osstem Implant Co.,Ltd Dùng trong cấy ghép nha khoa. Quy tắc 8, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B