STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-Thanh thử xác nhận kháng nguyên C, E, c‒, e và K trên tế bào hồng cầu người ORTHO BioVue System Rh/K Cassette Ortho-Clinical Diagnostics Ortho-Clinical Diagnostics Xét nghiệm định tính để nhận biết các kháng nguyên C (RH2), E (RH3), c‒(RH4), e (RH5) và K (K1) trên tế bào hồng cầu người. Quy tắc 2 TTBYT Loại D