STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ gối cố định bệnh nhân R501-1, R501-2, R501-4, R501-5, R501-6, R501-A, R501-B, R501-C, R501-D, R501-E, R501-F, R507, R507-A, R507-B, R507-C, R507-D, R507-E, R507-F. Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd., China Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd., China - Dùng hỗ trợ cố định đầu bệnh nhân trong xạ trị. Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Thiết bị hỗ trợ cố định R632-BT, R632-BTCF, R632-BU, R632-BWCF Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd., China Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd., China - Dùng hỗ trợ cố định bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 4 TTBYT Loại A