STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đụng nước tiểu GM-002-006 Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd Dùng để đựng nước tiểu thải từ bệnh nhân Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A