STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít tự taro, vít xốp ren bán phần, ren toàn phần Theo phụ lục Theo phụ lục Changzhou Kanghui Medical Innovation Co.,Ltd. Dùng cấy ghép chỉnh hình cho các vết gãy xương QT 8 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C