STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xịt mũi xoang Bà Thông BT.03 Cty TNHH Ngân Kiều Pharma, Việt Nam Cty TNHH Ngân Kiều Pharma, Việt Nam Xịt mũi xoang Bà Thông Quy tắc 5 TTBYT Loại A